Buitenraamdorpels

Buitenraamdorpels c.q. waterslagen worden door natuursteenvoordebouw.nl op bestelling en op maat geproduceerd. De buitenraamdorpels zijn verkrijgbaar in de standaard diktes van 30-40-50-60-80-100-120 en 150 mm dik.

Wij produceren een aantal typen raamdorpels:

Type RA1 zijnde een massieve afwaterende uitvoering, waarbij over de gehele lengte een afwaterende sponning in gezaagd wordt. Op wens kunnen er 2 met de bovenzijde van de dam gelijklopende (plak)neuten worden ingelijmd. Deze uitvoering wordt normaliter voorzien van een doorlopend waterhol aan de onderzijde van de raamdorpel. Het is tevens mogelijk het waterhol voor het einde van de kop te doen stoppen. Deze toepassing brengt een kosten vermeerderende situatie met zich mee.

Type RA3 zijnde een vlakke uitvoering met een aangelijmde strip aan de achterzijde. Deze worden meestal gebruikt ter vervanging van de in het werk bestaande keramische tegeltjes. Hier is het toepassen van een waterhol niet noodzakelijk, indien de vlakke raamdorpel schuin onder het kozijn verwerkt wordt.

Type RA4 zijnde een afwaterende uitvoering met een aangelijmde, verhoogde strip. Voordeel van deze uitvoering is, dat u de dikte, welke ontstaat aan de achterzijde van de afwatering, indien dit een standaarddikte is, berekend krijgt.

Voor alle uitvoeringen geldt dat alle in het zicht komende kanten licht gezoet afgewerkt worden.

Indien gekozen wordt voor de RA1 uitvoering gaan zij uit van standaardiktes. Bij afwijkende diktematen wordt de opvolgende diktemaat aangehouden, welke dan teruggefreesd of gezaagd moet worden. Dat zijn nogal wat extra handelingen en kostenverhogende factoren. Voorbeeld: 67mm wordt berekend aan 80 mm plus de kosten voor het terugfrezen of op dikte zagen.

Werken in standaard diktes is altijd het voordeligste.

Natuursteenvoordebouw.nl gebruikt uitsluitend 2de keus Belgische hardsteen.

Kom in contact met Natuursteen voor de Bouw: +31 6 41 60 82 68